Благодарим на всички, които дойдоха. Благодарим на планината и на слънцето след мъглата !

https://www.befsa.com/images/upload/609/p1470872-21073.jpg