Сейфти фърст !

https://www.befsa.com/images/upload/609/p1470990-21078.jpg