как да не караш усмихнат в тези условия ...

https://www.befsa.com/images/upload/609/p1470932-21086.jpg