Имаше каране до паркинга...

https://www.befsa.com/images/upload/609/p1470904-21098.jpg