Публикувано от befsa на 12 May, 2017 - 13:29

Сашо проверява склона ...

https://www.befsa.com/images/upload/609/p1480765-21100.jpg