Април, джамбуре за края на сезона ...

https://www.befsa.com/images/upload/609/p1470875-21113.jpg