Горите на Петрохан, Стара Планина
Руслан Вакрилов

https://www.befsa.com/images/upload/610/11-21129.jpg