Публикувано от befsa на 27 June, 2017 - 12:00

Рила, под Чочов връх
Любена Господинова

https://www.befsa.com/images/upload/610/10-21130.jpg