Горите на Петрохан, Стара планина
Виктор Троянов

https://www.befsa.com/images/upload/610/02-21132.jpg