Стара Планина
Виолина Енева

https://www.befsa.com/images/upload/610/09-21147.jpg