Франция, под вр. Mont Blanc
Лилия Филипова

https://www.befsa.com/images/upload/610/12-21150.jpg