Публикувано от befsa на 27 June, 2017 - 12:00

Франция, под връх Mont Blanc
Лилия Филипова

https://www.befsa.com/images/upload/610/04-21155.jpg