Публикувано от befsa на 27 June, 2017 - 12:00

Витоша, Черни връх
Димитър Граматиков

https://www.befsa.com/images/upload/610/03-21160.jpg