Витоша, Черни връх
Димитър Граматиков

https://www.befsa.com/images/upload/610/03-21160.jpg