билото към връх Миджур, Стара планина
Виктор Троянов

https://www.befsa.com/images/upload/610/01-21165.jpg