Публикувано от befsa на 27 June, 2017 - 12:00

Кавказ, Сванетия, Грузия
Иво Даскалов

https://www.befsa.com/images/upload/610/05-21168.jpg