Петрохан, Стара Планина
Александър Михайлов
Веселин Николов

https://www.befsa.com/images/upload/611/06-21189.jpg