Рилски езера
Ивайло Йорданов
Димитър Граматиков

https://www.befsa.com/images/upload/611/03-21201.jpg