Петрохан, Стара Планина
Росен Спартянов
Веселин Николов

https://www.befsa.com/images/upload/611/05-21204.jpg