Публикувано от befsa на 27 June, 2017 - 12:53

Петрохан, Стара Планина
Симеон Митрев
Борислав Камилов

https://www.befsa.com/images/upload/611/08-21205.jpg