х. Безбог, Пирин
Пламен Петков
Тодор Мишинев

https://www.befsa.com/images/upload/611/07-21209.jpg