До членовете на БАССЕС,

П О К А Н А

На 17.11.2015 г. - вторник, от 19:00 ч., на адрес гр. София, бул. България № 1 (Подлез "Галерия" - малка зала на клуб "Микстейп") Управителният съвет (УС) на БАССЕС свиква редовно Общо събрание на Асоциацията при следния дневен ред:

1.Приемане на отчетите за дейността на УС и на Надзорния съвет (НС) на БАССЕС за изминалия сезон.

Предложение за решение:

"Общото събрание приема отчет за дейността и финансов отчет за изминалия сезон на УС и отчет за дейността на Надзорния съвет на БАССЕС за изминалия сезон."

2.Приемане на изменения по чл. 25, ал. 3 от Устава на БАССЕС.

Настоящ текст на чл. 25, ал. 3 от Устава на БАССЕС:

"Свикването се извършва чрез покана, публикувана на официалната интернет страница на сдружението www.befsa.com и разпращане на електронни писма до неговите членове."

Предложение за решение:

"Общото събрание приема предложение за изменение по чл. 25, ал. 3 от Устава на БАССЕС, като чл. 25, ал. 3 приема следната редакция:

"Свикването се извършва чрез покана, публикувана на официалната интернет страница на сдружението www.befsa.com или чрез разпращане на електронни писма до неговите членове."

3.Разни.

Важно

Заседанието ще започне един час по-късно, ако в посочения по-горе час няма кворум.

От Управителния съвет