На 17 и 18.01.2004г. на х.Рилски езера се проведе практически курс по лавинна безопасност. Основните елементи в програмата за провеждането му бяха:
  • направа на снежен профил и разглеждане на структурата на снежната покривка;
  • установяване на слаби слоеве и връзката им с другите;
  • направа на стълбов тест и съставяне на мнение за лавинната опасност;
  • подбор на правилен маршрут на движение и спускане;
  • търсене на пострадал с лавинен уред и лавинна сонда;
  • оказване на първа помощ