Здравейте,

Бихме искали да Ви обърнем внимание на обновените правила за оказване на помощ на затрупани от лавина хора!

Причината за обновяването е напредъка на планинската медицина и регистрирането на случаи на ефективно спасяване на хора, които привидно са изглеждали загинали. Данните показват, че при наличие на хипотермия е възможно на терен да се констатира погрешно смърт, но при адекватно оказване на помощ, човекът да се върне към живот. 

В есенция, новото е, че ако не сте лекар и няма 100% индикации за липса на шанс човекът да не може да е жив, се полагат максимални усилия за съживяване или поддържане на жизнени показатели.  Това се прави до пристигане на лекар или предаване на хеликоптер или друг бърз транспорт за привеждане в специализирана болница, където може да бъде оказана помощ на пострадалия чрез по-съвършени интервенции и загряване.  

По-долу е синтез на новите препоръки. Моля, запознайте се с тях и допълнителните линкове:

 Файл с обновени препоръки за оказване на помощ на пострадали в лавини

 ВАЖНО: Моля преминете специализиран курс за оказване на помощ на пострадали хора. Ако сте преминавали такива преди, моля имайте предвид новите моменти. Запомнете, че при лавинни инциденти се започва с разчистване на дихателните пътища, при липса на дишане – с 5 обдишвания (това е различно от други алгоритми за CPR)!  

Много важно е да не се раздвижват интензивно хора, които са с потенциална хипотермия. Съществува риск от смесване на студена и топла кръв и шок!

В момента на изваждане на човек от лавина, задължително трябва да бъде изолиран от студ с фолиа, химически грейки и др, поради риск от бързо допълнително охлаждане! 

При всички случаи, пострадал човек трябва да се изважда много внимателно от снежни маси и да се подозира наличието на тежки травми! Не се допуска дърпане, ротации на вратна област (изобщо – ротации на гръбначен стълб)!