ВНИМАНИЕ, ВИСОКА ЛАВИННА ОПАСНОСТ!

Новият сняг е много нестабилен! Получихме информация за много паднали лавини в Пирин на източни (СИ и И) склонове!

Избягвайте каране в извънпистови терени, или внимателно подбирайте маршрутите си, с избягване на навяти открити склонове! Препоръчително е да се проидържате към гористи местности, като отново избягвате райони под стръмни навяти склонове!

М. Панайотов, 

14.02.2018 г.