Внимание!

Получихме информация (благодарности на Б. Бранков), че във високите части на Западна Рила има дебели навети дъски върху твърда хлъзгава основа! Падат лесно при натоварване от хора! На южни склонове достигат дълбочина до 50 см, на други са по-плитки! Предвид прогнозата за силен вятър на 1 януари и студеното време е вероятно опасността да се задържи! Вероятно ситуацията е сходна във ви соките части и на другите планини! Съветваме Ви да сте предпазливи при избор на маршрут за качване/ спускане!

29.12.2018 г. , БАССЕС