Внимание! В края на седмицата (четвъртък-петък) се очакват обилни снеговалежи в  планините в южна България. Най-големи количества по прогноза ще са в Пирин, Родопите, южните части на Рила. Снеговалежът ще започне при сравнително високи температури и силни южни ветрове. В съвкупност тези фактори са предпоставка за бързо покачване на лавинната опасност и вероятност от падане на лавини особено на склонове с източен и северен компонент, които ще бъдат подветрени. На тези склонове в момента има предпоставки за лесно падане на лавини след натрупване на още сняг (при направа на профили е установен сравнително мек и нестабилен горен слой, вижте линковете долу).

Съветваме Ви да внимавате при избора на маршрути за движение в планинте и каране на ски и сноуборд. При констатирано количество сняг над 30-40 см, особено, ако са видими навявания, избягвайте стръмни склонове и терените под тях. не забравяйте, че в редки стръмни гори също падат лавини!

 23. 01.2019 г.

Снежни профили от Мальовишката долина, неделя, 20.01.2019 г.:

Над Втора тераса, северен склон:

Резюме: Сравнително добре свързана снежна покривка в дълбочина, но меки горни слоеве със слаба свързаност на кристалите. При натрупване на нов сняг над тях, особено, ако е навят, тези меки слове може да играят ролята на “слаб слой” и да са предпоставка за падане на лавина.  

Над Втора тераса, източен склон:

Резюме: Навята мека дъска 30 см, която се подхлъзва при умерено натоварване. Ако не се образува по-здрава връзка тези дни, нов сняг може да предизвика падане на лавина с повишаване на натоварването.  

Над Втора тераса, западен склон:

 Резюме: Сравнително стабилен профил.