Внимание!

На Витоша в следствие на силни ветрове с променлива посока от югозапад до запад (за кратко и северозапад) на северни и източни склонове е навята снежна дъска с големина 30-35см. При ходене снега се цепи на 26 градуса наклон. При компресионен тест слоят пада на 3то – 4то потупване от китка!
Ето и резултатите от Разширен компресионен и Руч блок тестове, направени от Захари Димитров от ПСС Алеко.

profilBobi

 01.02.2019г.