Здравейте,

през м. Февруари 2019 г.  Българска асоциация по ски свободен и екстремен стил (БАССЕС) започва работа по съвместен проект с швейцарската фондация "Nachhaltige Entwicklung fur Berggebiete".

Проектът е наречен “Устойчив планински туризъм в района на Седемте Рилски езера”

Той цели да се коментират по-широко въпросите за добрите начини за практикуване на планински туризъм в един от любимите ни райони през зимата. В рамките на него ще споделим нашия личен опит и ще взаимстваме и от този на швейцарска фондация с опит в подобни казуси.  

За никой посетител на района на Седемте Рилски езера не е тайна,  че те са прекалено натоварени от посещение на много хора предимно през летния сезон. През любимия ни зимен сезон посетителите са много по-малко и като цяло със значително по-добро осъзнаване на стойността на уникалната природа на рилските езера и нуждата от съхраняването й. Въпреки това, има аспекти от правилата на поведението на туристите и през зимата, на които е важно да се обръща все повече внимание. 

Като начало сме подготвили една малка брошура, която в момента е в печатница и се надяваме да е факт по време на Дните на свободния дух (Free Spirit Week 2019), които започват от утре на х. Рилски езера. 

Също така сме  подготвили файл с най-популярните маршрути за зимен туризъм (ски и пешеходен) в любимите ни долини на Седемте Рилски езера и Скакавица. Понеже ни е “специалитет” в него са добавени и лавиноопасните зони в района на маршрутите. Файлът е наличен за сваляне във формат за Google earth в края на страницата, а след проверка на конвертирането ще го качим и във формат за GPS устройства. Обръщаме внимание, че всички те се намират в рамките на НП “Рила” и в частност и в резерват “Скакавица”, което изисква стриктно съблюдаване на установените правила за поведение, основно в аспект на неотклоняване от маршрутите и недопускане на замърсяване под каквато и да е форма и безпокойство на дивите обитатели на природата. 

По-долу поместваме 3D визуализация на района и маршрутите, а под тях има и линк за сваляне на файла.  Ще качваме допълнителна информация на уеб адрес befsa.com/rilalakes/ в следващите дни. 

Rila_SevenRilaLakes_text_ver2

 Файл с най-популярните маршрути за зимен туризъм (ски и пешеходен) в любимите ни долини на Седемте Рилски езера и Скакавица и лавиноопасни зони в района на маршрутите – формат за Google earth  -.kml и .kmz

За да можете да следвате маршрутите е по-дорбе да ги свалите като самостоятелни файлове:

Маршрут 1 - х. Рилски езера - ез. Бъбрека  -х. Рилски езера (кръгов) – kml файл

Маршрут 2 –  х. Рилски езера към х. Пионерска със ски по просека (”ски пистата”)  – kml file

Маршрут 3 – х. Рилски езера-ез. Бъбрека-ез.Окото-Раздела-ЛЕТЕН път и Зимен само при ниска лавинна опасност. Може да ви трябват котки или “ножове” за ските за склона над ез. Окото! – kml file

Маршрут 4  –  х. Рилски езера - х. Седемте Рилски езера – Зимен панорамен път с избягване на лавиноопасната зона под х. Седемте Рилски езера  – kml file

Маршрут 5 –   х. Рилски езера - Раздела - Зимен път (минава под вр. Харамията, където има къс лавиноопасен склон) – kml file

Маршрут 6 – х. Рилски езера към х. Скакавица, зимен път (заобикаля лавиноопасните зони) – kml file

Маршрут 7 – х. Скакавица - водопад Скакавица - ЛАВИНООПАСЕН. Избягвайте по време на и след обилни снеговалежи, при силни западни ветрове и при силни затопляния – kml file

Лавиноопасни зони в близост до посочените по-горе маршрути в района на Седемте рилски езера и х. Скакавица  и местоположение на хижите – kml file

21.02.2019, 

BEFSA Team 

обновено на 11.03.2019 г.