Здравейте,

както знаете, на 18.06.2019 г. се проведе общо събрание на БАССЕС. Целите му бяха да се направи отчет за дейността през 2018 г. и ски сезон 2018-2019, тези отчети да се приемат от общото събрание, а след това да се проведат и избори за нов Управителен съвет и Надзорен съвет.

И така, след събранието си имаме нов УС с членове досегашните Момчил Панайотов (председател), Лъчезар Станчев, Александър Карадинков и нови членове Деница Мирчева и Константин Стамов (Коцайката). 

В състава на Надзорния съвет също настъпиха промени – отново е избран Боян Митов, а нови лица са Николай Рангелов и Алеко Желязков.  

От предварителните обсъждания стана ясно, че кандидатите за УС имат желание да продължат дейността на БАССЕС в посоките, в които тя се развива последните години. Ще има инициативи за по-”клубни” събития, заедно с набралите популярност по-”отворени” лавинни курсове, турове и седмици на свободния дух. През идната есен, преди сезон 2019-2010 ще се организира среща за обсъждане на предстоящия сезон, като се надяваме на нея да се чуят нови идеи:) В общи линии, БАССЕС винаги се е развивала на принципа, че който има желание да работи за идеи за развитие на целите на асоциацията е добре дошъл да ги предложи и работи за тях:) Надяваме се да има инициативност (и то повече) и в бъдеще:)

Момчил Панайотов

Председател на УС на БАССЕС