lavinistika_aubg_1

.

В рамките на инициативата ЛАВИНИстика на БАССЕС на 18.02.2020 г. се проведе лекция по лавинна безопасност в гр. Благоевград. Събитието бе насочено към гимназиалните ученици от града, но събра и по-възрастни туристи и скиори, посещаващи зимната планина.

Изказваме благодарности към Американски Университет в България, който съдейства на проекта и любезно предостави зала и техника за нуждите на лекцията. В организацията и популяризирането на събитието се включиха още и Регионално управление на образованието - Благоевград, ПСС Благоевград, учителския колектив от Природо-математическата гимназия и алпийски клуб „Вертикални Костенурки“, за което сме искрено признателни.