Една хубава новина за желаещите да развиват своето знание за лавини – списанието The Avalanche Review вече си има онлайн сайт и може да се чете по удобен начин (досега беше налично като архив на броевете като PDF файлове). Адреса е:

https://theavalanchereview.org/ 

The Avalanche Review от години е основното списание, в което се споделят нови знания, мнения, доклади и други новости в областта на знанието за лавини. Издаването му е от Американската лавинна асоциация (American Avalanche Association), но е трибуна на професионалистите в Северна Америка и Европа. Хубавото на списанието е, че се стреми да представя знанието на “достъпен език” за широката общественост.  

Enjoy