ВАЖНО! Всички поръчки се изпращат САМО до офис на Еконт за сметка на купувача. Моля, в полето "Адрес" впишете удобен за вас град и офис на ЕКОНТ.

Лавините са един от най-значимите рискове за здравето и живота на посетителите на зимните планини. Намаляването на вероятността от инциденти до голяма степен е свързано с натрупване на правилните знания. Книгата "Лавини в България" представя на достъпен език основните моменти от метеорологичната и снежна обстановка, теренните условия и действията на хората, които обуславят риска от попадане в лавини. Обърнато е сериозно внимание на различните начини за наблюдение на снежната покривка, тестовете за определянето на стабилността ѝ и подходите за намаляване на риска от инциденти и реакция в случай на такива. При подготовката на материалите стремежът беше да се използват и посочват примери предимно от България. Същевременно са представени и съвременните подходи в други държави и региони, които са водещи в изучаването на лавините и превенцията на инциденти.
Автори на книгата са Момчил Панайотов, д-р Бенжамен Ментешев и д-р Севдалина Михайлова. Те имат професионален опит в преподаването на темата за Лавините, намаляване на риска от инциденти и правилните действия по оказване на помощ на пострадали в лавинни инциденти. Снимките са предимно от България. Щастливи сме и че фигурите са дело на български автори - Кирил Траянов и Николай Димов.

*** За редовни членове платили членски внос за текущата година цената е 22лв! Моля, отбележете това в полето "Допълнителна информация"

Всички поръчки се изпращат до офис на Еконт за сметка на купувача. Моля, в полето "Адрес" впишете удобен за вас град и офис на ЕКОНТ.

Цена: 25.00 лв.