Ако хората, които ходят сериозно на планина бяха 100:

 

Ние в БАССЕС вярваме, че повишаването на културата на хората, които излизат в зимната планина води до намаляване на инцидентите в планините. Въпреки това, уменията, които хората имат за оценка на риска и за вземане на правилни решения, не винаги гарантират тяхната сигурност и инциденти ще продължават да се случват. В случай на инцидент, знанията и уменията за оказване на долекарска помощ имат решаващо значение при спасяването на пострадалия. Обикновено хората, които са ранени имат нужда от незабавни животоспасяващи действия, които се налага да бъдат осъществени от хората, които се намират на мястото на инцидента. Отлагане и изчакване на по-компетентни хора, може да доведе до фатални последствия при по-тежките случаи. През този сезон ще се ви дадем възможност освен да повишите компетенциите си по отношение на безопасно пребиваване в зимната планина и компетенциите си за оказване на долекарска помощ.

Продължителност: 2 дни, 13-14 март, 2021 г.

Максимален брой участници: 18 човека. Съотношение курсисти към инструктор 6:1

Място: Витоша, хижа Балканити. Можете да спите в хижата или да се качвате всеки ден. Хижата е запазена само за участниците в курса.

Цена: 170 лв., за членове на БАССЕС – 150 лв. Отделно участниците покриват разноските си за транспорт, храна и настаняване.

Начин на случване: курсът цели придобиване на основни компетенции за реагиране при животозастрашаващи състояния. Ще включва презентации, множество демонстрации, казуси, практика.

Съдържание: Акцент ще бъде разпознаване на опасни състояния, оценка на здравословното състояние на пострадал и придобиване на умения за оказване на долекарска помощ. Теми, които ще засегнем:

- Изследване на пострадал по алгоритъма ABCDE

- Представяне на критерии за оценяване на един човек като тежко пострадал

- Обработка на рани. Кръвоспиране

- Травми на опорно-двигателния апарат. Обездвижване

- Черепно-мозъчни травми и гръбначни травми. Разпознаване и третиране

- Хипотермия. Разпознаване и превенция

- Хипогликемия. Разпознаване и третиране

- Астматичен пристъп. Разпознаване и третиране

- Кардио-пулмонална ресусцитация и Автоматичен външен дефибрилатор (ALS  с AED)

- Бивак/ Окопаване при принудително дълго престояване в зимната планина

- Аптечка

Водещи обучението ще бъдат:

 

Записване за курса:

Записването за участие в курса става с изпращане на e-mail на адрес info@ befsa.com (моля обърнете внимание, че след знака @ има оставено празно място и то трябва да се отстрани). Моля посочете вашите три имена и телефон за контакт. Ще получите отговор с потвърждение и банкова сметка на БАССЕС, на която следва да направите банков превод с таксата за участие. 


Анулации: Ако анулирате участието си в курса до 7 дена преди провеждането на курса, ще възстановим 100% от внесената сума. Ако се откажете от участие седмицата преди датата на провеждане на курса, ще възстановим само 50% от внесената сума. Останалата част ще задържим като компенсация за това, че не сме записали друг човек на ваше място и курсът не е бил с изцяло запълнен капацитет. Изключение правят случаите, в които ни предложите приятел, който ще дойде на курса вместо вас.


COVID-19 и обучителни курсове:

Във връзка със ситуацията около пандемията с коронавирус и наложените мерки от правителството курсовете ще се провеждат с максимум 18 човека и 3-ма инструктори в подгрупи от до 6 курсиста и един инструктор. Молим всички да спазват противоепидемиологичните мерки на място, така че да се пазим взаимно. Носете маски, бъфове и си мийте ръцете редовно.

Ако получите някакво неразположение от грипоподобни симптоми един или няколко дни преди курса, моля не идвайте! Бъдете отговорни към себе си и своите приятели! В случаите, в които чувствате неразположение или изпитвате симптоми, които са типични за COVID-19, направили сте си тест и той е дал положителен резултат, ще ви предложим алтернативна дата или ще ви възстановим 100 % от внесената сума. За целта ще е необходимо да докажете ситуацията с копие от положителния тест, който е в рамките на 7-те дни преди курса или документ за наложена от РЗИ карантина, стартираща в този период. 

В случай на друго тежко заболяване или травма ще проявим разбиране и ще важат горните условия.

*числата са съвсем условни. Целта им е да акцентират вашето внимание върху обективната ситуация в планините ни!