ВНИМАНИЕ! Обилните валежи и силните ветрове от последните дни създадоха много сложна обстановка в Северозападна Рила, Витоша, вероятно и Западна Стара планина!

Новият сняг е силно навят и вариращ като дълбочина. На места има много дълбоки навявания (над 1 метър). Те се редуват със заледени участъци. Стръмните подветрени склонове (източни, североизточни) са много навяти, като най-нестабилния сняг може да не е в най-горните им части, а в средните и долните. Има реални условия за падане на дълбоки снежни дъски! 

С очакваното успокояване на времето утре (19.03, Петък) вероятно много хора ще излезат от горския пояс и  ще потърсят каране в безлесната зона. Молим ви да избягвате всички стръмни склонове и склоновете под тях, особено печално известните и сходни на тях – всички стръмни участъци по Стената на Витоша, улеите на Резньовете и склоновете около “Горно лале”, Комините (включително и подхода към скалите по пътеката, която пресича реката), улей “Орлово гнездо”, склоновете около “Лавината” на Маркуджиците (Боровец) и източните склонове над х. Мусала, улеите срещу х. Рилски езера и “дупките” в скиорско дясно от влека! 

При такива условия, ако падне лавина, тя може да е много дълбока и страшна! Не се заблуждавайте от по-малките лавини, предизвикани в предходните дни (например около Картала). Тогава снега беше по-малко, а и в южна Рила по принцип снега беше по-малко и не толкова силно повлиян от вятъра. 

Хубавото каране продължава да е в горския пояс, но и там има навявания и са възможни изненади тип “редуващи се лед-метър навявка”.

Приятно каране и Stay safe :)

 18 март 2021 г.

Момчил Панайотов с информация и от Марто Неделчев (за Витоша) и Димитър Димитров (за Рилски езера и Картала).