Воини на зимната планина! Жрици на пухкавия бял снежец! Всички дълго чакаме зимата, но за да е силна тя, „една жена каза“, че трябва да се спази традицията. Да вдигнем малко шум, за да бъдем чути от боговете на „скъпото“. Да разкършим кълките и да прогоним духовете на травматологията. Призоваваме всички нетърпеливи съратници да се видим и заедно да споделим съкровените си мечти за идния сезон на чаша подходящо питие. Обредът за пробуждане на „сезоня“ ще се проведе под звездите в местността северно от х. „Малката юрта“ и югоизточно от х. „Пионерска“ на 27-и ноември, събота. Всички подробности са изненада! За резервации и спане може да се свържете с легловата база на близките странноприемници. Достъпът до обектите ще е съгласно действащите правила в страната. Всеки сам да си преценя. телефони: х. Пионерска - +359 878 125655 х. Малката Юрта - +359 888 600489 при ПешО - +359 884 111571