Традиционните практически лавинни курсове на БАССЕС ще се провеждат през януари и февруари 2022 г. Повече информация за тях можете да получите в секция 'Новини", като моля да обърнете внимание, че курсовете са две различни нива - Първо ниво и Второ ниво и те имат различни цели и програми; Информация за Лавинни курсове на БАССЕС през 2022 г., Първо ниво:

https://www.befsa.com/?q=node/view/22212

Информация за Лавинни курсове на БАССЕС през 2022 г., Второ ниво:

https://www.befsa.com/?q=node/view/22213