Season_2023_Medicine

Ние в БАССЕС вярваме, че повишаването на културата на хората, които излизат в зимната планина води до намаляване на инцидентите. Въпреки това, уменията, които хората имат за оценка на риска и за вземане на правилни решения, не винаги гарантират тяхната сигурност.

Знаете ли как да реагирате, в случай на инцидент? Знаете ли как да направите много бърза оценка на състоянието, как да действате при животозастрашаващи травми? Как да помогнете на страдащия Ви приятел, докато дойде специализирана помощ?

Времето за достигане на екип на ПСС до пострадал е средно 90 минути. Знанията и уменията за оказване на долекарска помощ имат решаващо значение за спасяването на пострадалия. Обикновено при нужда от незабавни животоспасяващи действия, те са осъществени от хората, които се намират на мястото на инцидента. Отлагане и изчакване на по-компетентни хора, може да доведе до фатални последствия при по-тежките случаи.

През този сезон отново ще Ви дадем възможност освен да повишите компетенциите си по отношение на безопасно пребиваване в зимната планина чрез традиционните ни курсове по лавинна безопасност и компетенциите си за оказване на долекарска помощ.

Кога се провежда: 2 дни, 10-11 декември, 2022 г.

Максимален брой участници: 18 човека.

Място: София и Витоша. Един ден в София (Клуб на пътешественика, теоретични и практически занятия) и един ден на Витоша (практически занятия).

Начин на случване: курсът цели придобиване на основни компетенции за реагиране при животозастрашаващи състояния. Ще включва презентации, множество демонстрации, казуси, практика.

Съдържание:

В програмата ще бъдат разгледани най-честите инциденти в зимната планина и начините за оказване на ефективна долекарска помощ на пострадалите при тях. Специално внимание ще бъде обърнато на долекарска помощ на пострадали при лавинни инциденти, с общо преохлаждане, местни измръзвания, снежна слепота. При подходящи снежни условия в практическата част ще работим върху изграждането и на импровизирани зимни биваци и средства за транспорт на пострадали в зависимост от състоянието и травмите на пострадалите.

Теми, които ще засегнем:

Водещи обучението ще бъдат:

д-р Бенжамен Ментешев, лекар-планински спасител, PHTLS, инструктор по ски-алпинизъм, преподавател по долекарска помощ в курсове за обучение на outdoor инструктори, планински и пещерни спасители.
д-р Севдалина Михайлова, лекар-планински спасител, анестезиолог-реаниматор
Ася Джамбазова, планински спасител, парамедик, PHTLS, инструктор в БАССЕС

Такса за участие: 180 лв. (160 лв. за членове на БАССЕС, платили членския си внос за текущия сезон). Отделно участниците покриват разноските си за транспорт и храна.

Записване за курса: За да се запишете за този курс, моля попълнете формуляра

Ако искате да станете член на БАССЕС, повече информация можете да намерите на сайта ни https://www.befsa.com/?q=become-member