Може да ви се стори странно на фона на безснежието, но: ВНИМАВАЙТЕ ЗА ЛАВИНИ!

От два дни в планините има засилен вятър от З-СЗ във високите части, студено е, снега е пръхкав и се пренася лесно. Още от вчера има информация за нестабилни меки снежни дъски около Безбог (Благодарности на Момчил Дамянов за инфото). При такива ситуации се навяват дъски в горните части на стръмни източни и североизточни склонове - Ечмище (Чашите) на Банско, северния склон на вр. Тодорка, източния сколон на вр. Вихрен, СИ склон на вр. Безбог, Лавината на Боровец, Лавината и Комините на Витоша, улеите до хижа Рилски езера и до влека и всякакви с други склонове с подобно изложение и наклон! Прогнозата е за още и по-силен вятър в края на седмицата и снеговалеж! Моля избягвайте подобни на горе-описаните склонове и минавайте и на достатъчно разстояние под тях! Ако някой държи на числа - обстановката вероятно ще е като за "ЗНАЧИТЕЛНА" степен на лавинна опасност! Моля не забравяйте и че при такива ветрове може да има козирки и навявания и в средни и долни части на големи склонове, като например западния склон на вр. Тодорка и дори и привидно "наветрен склон" всъщност да има места с навяти дъски!

Stay Safe, 31. януари 2023 г., 9:45, Момчил Панайотов