Season_2023_Medicine

Ние в БАССЕС вярваме, че повишаването на културата на хората, които излизат в зимната планина води до намаляване на инцидентите. Въпреки това, уменията, които хората имат за оценка на риска и вземане на правилни решения, не винаги гарантират тяхната сигурност. 

Знаете ли как да реагирате, в случай на инцидент? Знаете ли как да направите много бърза оценка на състоянието, как да действате при животозастрашаващи травми? Как да помогнете на страдащия Ви приятел, докато дойде специализирана помощ? 

Времето за достигане на екип на ПСС до пострадал е средно 90 минути. Знанията и уменията за оказване на долекарска помощ имат решаващо значение за спасяването на пострадалия. Обикновено при нужда от незабавни животоспасяващи действия, те са осъществени от хората, които се намират на мястото на инцидента. Отлагане и изчакване на по-компетентни хора, може да доведе до фатални последствия при по-тежките случаи.

Цели: курсът има за цел да ви запознае с най-честите инциденти в зимната планина и начините за оказване на ефективна долекарска помощ на пострадалите при тях. Специално внимание ще бъде обърнато на долекарска помощ на пострадали при лавинни инциденти, с общо преохлаждане, местни измръзвания, снежна слепота.

Участници и предварителни изисквания: няма предварителни изисквания към участниците. Нужно е да имате базова екипировка за придвижване в зимната планина.

Максимален брой участници: 18 човека. Съотношение участници към инструктори 1:6 - на всеки 6 участника има по един инструктор.

Формат: курсът цели придобиване на основни компетенции за реагиране при животозастрашаващи състояния. Ще включва презентации, множество демонстрации, казуси, практика.

Дата: 16 - 17 декемвриформуляр за записване

Цена: 200 лв. (180 лв. за членове на БАССЕС, платили членския си внос за текущия сезон)

Място на провеждане: София и Витоша. Един ден в София (Клуб на пътешественика, теоретични и практически занятия) и един ден на Витоша (практически занятия).

Съдържание:

Инструкторски екип:

д-р Бенжамен Ментешев, лекар-планински спасител, PHTLS, инструктор по ски-алпинизъм, преподавател по долекарска помощ в курсове за обучение на outdoor инструктори, планински и пещерни спасители.

д-р Севдалина Михайлова, лекар-планински спасител, анестезиолог-реаниматор

Ася Джамбазова, планински спасител, парамедик, PHTLS, инструктор в БАССЕС

Очакваме Ви и пожелаваме весел, снежен и безавариен сезон ❄️