Това е улея, който се вижда от София като тънка снежна ивица, слизаща стръмно надолу от "платото". Началото му е в ляво от местността "Комините". Времето за пускане на този улей е само едно: на пролет след фирноването на снега. Началото е фуния, която понякога става доста стръмна. Класическото влизане е от към левия й край. Фунията завършва между две големи скали и от там улеят продължава почти право надолу.

От този момент нататък широчината никъде не е по-голяма от 3-4м. Постепенно улея става все по-тесен и равен. В един момент се стига и до водопад. Той се заобикаля през гората в дясно. Ако снегът е малко е по-добре тук да се преобуете и да продължите слизането право надолу през гората. Често това минаване през гората е по-екстремно от самото ски спускане. Помнете, че се слиза право надолу и не правете опити да излизате на Драгалевската река (намира се от дясно на гората) и да се движите по нея. Лесно ще познаете, че сте стигнал пътеката за "Бай Кръстьо" по дървен мост (На това място се събират улей "Орлово гнездо" и Драгалевската река).