Посочените тук тестове са подбрани по няколко причини. Най важните сред тях са, че са много лесни и бързи за изпълнение а в същото време дават добри резултати. Поради тази причина, те са и най-популярните сред екстремните скиори и сноубордисти тестове.
При направата им трябва да имате в предвид някои основни неща: тестовете винаги се правят на склонове с подобно изложение и наклон на този, който ще спускаме. Естествено обаче, не трябва да ги правите на място, което ако потегли, ще ви "отнесе" (за предпочитане са много къси стръмни склончета с равен терен под тях)

1.Стълбов(Швейцарски) тест (Rutschblock Test)

Прави се колона широка 2 и дълга 1,5 метра. Предната стена се изкопава с лопатка или ска(да е широка поне 5-6см) а страничните и задната се изрязват със ската. Дълбочината трябва да обхваща поне няколко слоя. След това се натоварва постепенно.
1 Ако се е отцепил слой по време на правенето-1 степен
2.Внимателно се приближавате от горната страна на блока и леко стъпвате първо с едната а после и с другата ска върху него . Ако се отцепи-2 степен
3.Прикляка се на ските. Ако се отцепи - 3 степен.
4.Подскача се леко, като ските се приземяват на същото място.Ако се отцепи-4 степен.
5.Подскача се по-силно като ските пак се приземяват на същото място.Ако се отцепи -5ст.
6.Подскочете силно и се приземете в средата на блока или подскочете няколко пъти без ски -7степен.

Интерпретация на резултатите:
1, 2 и 3 степени (отцепване преди подскок) показват голяма опасност.
4,5 степени (отцепване при подскоци със ски)- вероятност за лавини на "слаби" и "опасни" места по склона (виж предишната страница)
6 - малка вероятност за лавини.

Недостатъци на стълбовият тест: Резултатите не са показателни за слоеве над този, до който ските ви са потънали по време на теста.

2.Стълбов тест за сноуборд (Shredblock Test)

Този тест е вариянт на предишния (Rutschblock), само че разработен специално за сноуборд. Техниката на изпълнение с следната:
Изолира се правоъгълна колона с широчина 1,7м и дължина 1,5м. За начина на изкопаване важи същото, акто при горния тест.
Тестване :
1 Ако се е отцепил слой по време на правенето-1 степен
2.Преди да натоварите колоната от горната й страна е хубаво да си уплътните малко сняг (за да можете добре да стъпите). Ако снега е много мек, можете да използвате и раницата си като "плаформа'. Предния крак се поставя в автомата. Задния трябва да е свободен. Сноубордиста се изправия и леко стъпва (а не се плъзга) с предния крак (и съответно сноуборда) върху колоната (ако имате щека ще ви помогне за балансиране). След това стъпва със задния (свободен) крак между двата автомата. Ако се плъзне снежен слой по време на тези действия, се определя 2 степен.
3. Прикляка се нежно с колена. Ако се отцепи слой - 3 степен.
4. Подскача се веднъж (на този стадии може да си включите и другия крак към сноуборда) Ако се отцепи слой - 4 степен.
5. Подскача се два до три пъти. Ако се отцепи слой - 5 степен.
6. Подскача се многократно или и друг човек се качва на сноуборда (ей, и без опипване ако е момиче:). Ако се отцепи слой - 6 степен
7. Ако при всички тези "мъки" не се отцепи слой се определя 7 степен.
Интерпретация на резултатите:
1, 2 и 3 степени показват голяма опасност.
4,5 степени- вероятност за лавини на "слаби" и "опасни" места по склона (виж предишната страница)
6 - малка вероятност за лавини. 7 - почти никаква или никаква вероятност.
Недостатъци на стълбовият тест: Резултатите не са показателни за слоеве над този, до който борда ви е потънал по време на теста.

за посочените два теста има и страница с нагледни илюстрации към самоучителя за действие в лавиноопасна обстановка. Моля проследете линка, за да я разгледате.


3.Тест с лопатка (Shovel Shear Test)

Това е бърз и лесен за изпълнение тест, за определяне на слаби слоеве в снежната покривка.

Изпълнението му е следното: Изкопайте снежна дупка (трябва да обхваща поне последните 2-3 слоя). Загладете добре стената й. С лопатката отбележете горния край на колоната - приблизително 30х30см. Със снежен трион или ска изолирайте двата странични края на колоната. Използвайте като помощно средство щека за да стане срезът прав. Измерете височината на лопатката си и срежете точно такава дълбочина от задната страна на колоната Внимателно вкарайте лопатката и леко я издърпвайте към вас (дръжте лопатката а не дръжката) запомнете слоя, в който се отчупва колоната!

Интерпретация на резултатите: Много Лесно е отчупване, при което колоната се е плъзнала спрямо даден слой още при вкарването на лопатката. Лесно е отчупване, когато се получава при леко дръпване. Ако се налага да дърпате силно отчупването е трудно.

След като колоната се отчупи от даден слой, се почиства снега, отново се изрязва гърба на колоната и се повтаря теста и за по долните слоеве.

Тест за стабилност на слоеве от скоро навалял сняг

Добър тест за връзката между нов сняг и старите слоеве е следният: Изолирайте блок достигащ няколко сантиметра по-дълбоко от новата покривка. Поставете го върху относителна плоска повърхност(като лопатката ви). Разклатете го напред-назад и вижте дали новия слой(слоеве) ще се подхлъзне.

Илюстрован вариант на теста както и подробно описание за изпълнението му можете да намерите в самоучителя


Информацията е подготвена от Момчил Панайотов. Ако се нуждаете от допълнителна информация или имате предложения и препоръки, моля пишете на momchi@befsa.com