Това е бърз и лесен за изпълнение тест, за определяне на слаби слоеве в снежната покривка.


Интерпретация на резултатите: Много Лесно е отчупване, при което колоната се е плъзнала спрямо даден слой още при вкарването на лопатката. Лесно е отчупване, когато се получава при леко дръпване. Ако се налага да дърпате силно отчупването е трудно.

След като колоната се отчупи от даден слой, се почиства снега, отново се изрязва гърба на колоната (фиг.4) и се повтаря теста и за по долните слоеве.

 

Изпълнението му е следното: Изкопайте снежна дупка (трябва да обхваща поне последните 2-3 слоя). Загладете добре стената й. С лопатката отбележете горния край на колоната (фиг.1) - приблизително 30х30см. Със снежен трион или ска изолирайте двата странични края на колоната. (фиг.2) Използвайте като помощно средство щека за да стане срезът прав. Измерете височината на лопатката си (фиг.3) и срежете точно такава дълбочина от задната страна на колоната (фиг.4) Внимателно вкарайте лопатката (фиг.5) и леко я издърпвайте към вас (дръжте лопатката а не дръжката) (фиг.6) запомнете слоя, в който се отчупва колоната!

1

2

3

4

5

6

 

 

И накрая един вариант: Тест за стабилност на слоеве от скоро навалял сняг

Добър тест за връзката между нов сняг и старите слоеве е следният: Изолирайте блок достигащ няколко сантиметра по-дълбоко от новата покривка. Поставете го върху относителна плоска повърхност(като лопатката ви). Разклатете го напред-назад и вижте дали новия слой(слоеве) ще се подхлъзне.