Публикувано от mp2 на 15 February, 2006 - 21:38

Искам да благодаря на Мама, Тате и снего...

https://www.befsa.com/images/upload/185/29_ivo_md9m7121-3734.jpg