Публикувано от befsa на 20 January, 2005 - 21:08

skier: Emanuil E & Ilian Petrov
location: Belmeken, Rila MOuntains
photo: MOmchil Panayotov

https://www.befsa.com/images/upload/38/19a87049ef104ba10d1a7aa3d70ad59a-383.jpg