Изпратена от Владимир Гергов
Витоша, оградите на вр. Голям Резен
Владимир Гергов

https://www.befsa.com/images/upload/215/011-5072.jpg