Изпратена от Владимир Гергов
Витоша, Von Zipper Trials
неизвестен райдър
Владимир Гергов

https://www.befsa.com/images/upload/216/013-5103.jpg