Изпратена от Димитър Станишев
Пирин, Бъндеришките улеи
Боян Митов
Димитър Станишев

https://www.befsa.com/images/upload/217/083-5127.jpg