Изпратена от Димитър Станишев
Пирин, Бъндеришките улеи
Людмил Минев
Димитър Станишев

https://www.befsa.com/images/upload/217/084-5160.jpg