Изпратена от Боян Митов
Рилски Езера, Mad Goat Ride 2006
Илиан Петров
Боян Митов

https://www.befsa.com/images/upload/217/171-5164.jpg