Публикувано от befsa на 5 October, 2006 - 10:42 | Лавини

Взети са всички мерки за безопасност - информация

И въпреки всичко, нещастието се случва и Вие сте станал свидетел на откъртване на лавина и попадане в нея на скиор или бордист.

Материалът по-долу е информативен. Повече теоретични знания и практически умения, може да получите на специално организираните от БАССЕС лавинни курсове.

ВЕРОЯТНОСТ ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ:

Мобилизирайте се. От бързите Ви и правилни действия зависи живота на затрупаният. Графиката по-горе показва статистика според времето за откриване на затрупания.


ПОМОЩ ОТ ПРИЯТЕЛ

Наличието на пълна екипировка за лавинна безопасност може да намали значително времето за търсене. Графиката по-горе показва, каква е статистиката в това отношение.

При установен инцидент:

1. Първоначално определяне на района на търсене.

2. Пипсовете - включени на приемане!

3. ПСС са информирани - радиостанция/мобилни телефони/съобщаване

Забележка - мобилните телефони трябва да бъдат изключени, когато търсите сигнал от друг пипс, за да не оказват смущения. Може да остане включен един телефон, за да имате връзка с ПСС или Ваши приятели.

4. Начини на търсене:

  • 1 пострадал - търсене с пипс/сондиране/лопата
  • x-пострадали - търсене с пипс/група хора с лопати

5. Когато намерите някой

  • Първа помощ - ако е необходимо - евакуиране

Повече информация за първата помощ

6. Когато не намерите никой

  • Маркиране на лавинното поле (Вземане под внимание- точката на изчезване, място на раздробяване, периферия на лавината, намерени вещи)

 

ПЪРВОНАЧАЛЕН ОБСЕГ НА ТЪРСЕНЕ

Намаляване на времето за търсене > Ограничаване на територията на търсене

ТЪРСЕНЕ С ЛАВИНЕН ПРЕДАВАТЕЛ- ПИПС

Грубо търсене > Отдалечаване / Търсене "Око/Ухо"

Принцип:

При няколко пострадали - с толкова пипсове, колкото е необходимо!

Внимателно търсене "процедура по линията на вълните" > Отдалечаване от първото прихващане до точката на локализиране на обсега

ТЪРСЕНЕ С ЛАВИНЕН ПРЕДАВАТЕЛ (АНАЛОГОВ)

Локализиране на точка > Локализиране на точката на местоположение

ТЪРСЕНЕ С ДИГИТАЛНИ ЛАВИННИ ПРЕДАВАТЕЛИ

Локализиране на точката с дигитален лавинен предавател

СОНДИРАНЕ

Локализиране на точка > приблизително 75% от времето за търсене

СОНДИРАНЕ ПО СКЛОНА СЛЕД ЛОКАЛИЗИРАНЕ НА ТОЧКАТА

След локализиране на точката, забиването на сондата и сондирането се извършват по прав ъгъл спрямо снежната повърхност.

ИЗРАВЯНЕ

НЕ СЕ СКУПЧВАЙТЕ на едно място, над локализираното място на заритият.

Правилният начин

ТЪРСЕНЕ НА НЯКОЛКО СИГНАЛА

ТЪРСЕНЕ НА НЯКОЛКО СИГНАЛА - метод на трите окръжности

Разстоянието между отделните окръжности е 3 метра.